Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti bodo izvajali zunanji strokovnjaki z določenih področij ter strokovni delavci vrtca z ustreznimi certifikati.

Na osnovi interesa otrok in njihovih staršev otrokom ponujamo dodatne dejavnosti, ki jih bodo vodili strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki potrebujejo še več dodatnih aktivnosti, in tistih staršev, ki želijo otrokom omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca oz. oddelka.

Glasbene urice z Ano

Glasbene urice z Ano bodo potekale enkrat tedensko po 45 minut v popoldanskem času. Izvajalka dodatne dejavnosti je vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Ana Studen. Otrokom bo na zanimiv, kreativen in inovativen način približala glasbo ter v njih vzbudila željo po uživanju v njej. Skozi igro bodo otroci spoznavali, razvijali ter urili ritmične in melodične sposobnosti, spoznavali ter izdelovali glasbila, nanje igrali, se učili starosti primerne pesmi ter spremljali pesmi z glasbili iz Orfovega instrumentarija.

 

Glasbena košarica

Glasbena košarica je organizirana za otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnosti izvaja zunanja izvajalka Barbara Kolarič, in sicer diplomirana kulturna animatorka, enkrat tedensko eno šolsko uro v vseh enotah vrtca.

Od koraka k poskoku in še dlje

Od koraka k poskoku in še dlje je gibalni program za predšolske otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnost izvaja strokovni delavec vrtca Primož Hönigmann, vzgojitelj predšolskih otrok in hkrati diplomiran trener rokometa. Gibalne dejavnosti potekajo 3-krat tedensko v telovadnici v enoti Tomšičeva.

HOP HOP v našem vrtcu

Hip hop je gibalni program za predšolske otroke od 4 do 6 let, ki se izvaja v enoti Kamnica in enoti Bresternica. Dejavnost izvajajo zunanji izvajalci (Rok Stegne s.p.), in sicer skupina treh profesorjev športne vzgoje. Gibalne dejavnosti potekajo enkrat tedensko v telovadnici enote Kamnica oz. v dvorani Krajevne skupnosti Bresternica.

Tečaj rolanja

Tečaj rolanja bomo izvedli za otroke v starosti 5–6 let, v organizaciji Carrom društva Maribor ( Tadej Šalamun) in bo potekal od 2.10. 2023 do 5.10.2023 na šolskem igrišču OŠ Franca Rozmana Staneta. Tečaje izvajajo v homogenih skupinah, formirane glede na predznanje sodelujočih otrok. Skozi igro se bodo naučili, rolati, stati, padati in se pobirati, se zaustaviti, zabavati in še več.

Tečaj smučanja

Tečaj smučanja bomo izvedli za otroke letnike 2017, 2018 in 2019, pod okriljem smučarske šole ASK Branik Maribor in bo potekal od 29.1.2023 do 2.2.2023 na smučišču na Mariborskem Pohorju – poligon Lisička Bellevue. Otroci bodo imeli možnost začetnega in nadaljevalnega tečaja smučanja.

Tečaj angleščine PLANET ZNANJA

Tečaj za otroke letnike 2019, 2018 in 2017 bo potekal od oktobra 2023 do junija 2024. Tečaj poteka 1 uro na teden v manjših skupinah. Glavni namen je v otroku vzpodbuditi radovednost za spoznavanje novega jezika in kulture skozi igro in pesmi. Materiale otroci dobijo brezplačno in so pripravljeni tako, da otroke spodbujajo k raziskovanju in komuniciranju.

Letovanje otrok v Punatu

Letovanje otrok v Punatu bo potekalo pod  okriljem Rdečega križa Maribor. Financirajo ga starši v sodelovanju z zdravstveno službo in Mestno občino Maribor. Prijavljeni otroci bodo letovali v Punat v drugi polovici junija in traja 10 dni.

Dan Maribora

V vrtcu vsako leto obeležimo dan Maribora, ki bo 20.10.2023. Otroci z vzgojiteljicami bodo ta dan obeležili na različne načine. Nekateri bodo spoznali značilnosti in posebnosti Maribora, ki jih otroci poznajo. Nekaj naštetih značilnosti Maribora si bodo tudi ogledali (Stari most, stadion Ljudski vrt, Piramido, Kalvarijo, Stolni vrh in Pohorje, Mariborski otok, Mariborski grad, reko Dravo, Mestni park,…

Prebirali bodo pripovedke in pravljice o Mariboru in mariborskih mladinskih avtorjev (zbirka Pripovedke o Mariboru in okolici: napisal Oskar Hudales, ilustrirala Veri Kovačević (Gadja kraljica, Pekerska gorca,…). Spoznavali bodo zemljevid Slovenije (orientacija) in Maribora. Spoznali bodo mariborski grb in ga preslikavali.

Izvedla se bo slikarsko/ risarska delavnica, kjer bodo otroci ustvarjali ob ogledu fotografij nekaj glavnih Mariborskih značilnosti. Poimenovali bodo ulice, kjer so naši otroci doma in jih poiskali na zemljevidu Maribora. Ogledali si bodo Mariborski grad in Mestni park ter se seznanili z življenjem v njem-nekoč in danes. Se seznanili s poslanstvom Sv. Florjana in si ogledali njegov kip v mestnem jedru. Ogledali si bodo Ljudski vrt, igrali nogomet, izvedli vadbena uro z žogami, spoznali nogometaše.

Organiziran bo na Piramido, in  z opazovanjem mesta Maribor iz ptičje perspektive,  otroci bodo  risali Piramido na prostem z ogljem. Učili se bodo pesmico mesto Maribor. Sprehodili so bodo do reke Drave in prečkali novo brv. Ogledali si bodo najstarejšo trto na svetu, sprehodili se po mestu Maribor in iskali znamenitosti Maribora.

Obiskali nas bodo babice in dedki v oddelke in se igrali igre kot so se jih igrali nekoč, pripovedi dedkov in babic o življenju otrok nekoč … Medse bomo tudi povabili župana MOM, da nam pove kaj več o parku »DANES« in pa zgodovinarja g. Srečka Zorka, ki nam bo povedal kaj več o Mestnem parku »NEKOČ.

Kadar otrok obiskuje katerokoli dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka zanj več ne prevzema odgovornosti. V času, ko se izvaja dodatna dejavnost, odgovornost za otroke prevzamejo starši oz. njeni izvajalci. 

Vse dejavnosti zunanjih izvajalcev, ko jih bodo lahko ponovno izvajali, bodo potekale v skladu z navodili MIZŠ ter priporočili NIJZ.   

Dostopnost