Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti bodo izvajali zunanji strokovnjaki z določenih področij ter strokovni delavci vrtca z ustreznimi certifikati.

Na osnovi interesa otrok in njihovih staršev otrokom ponujamo dodatne dejavnosti, ki jih bodo vodili strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci. Z njimi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki potrebujejo še več dodatnih aktivnosti, in tistih staršev, ki želijo otrokom omogočiti raznovrstne dodatne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Te dejavnosti finančno pokrivajo starši sami in se izvajajo izven poslovnega časa vrtca oz. oddelka.

Tečaj angleškega in nemškega jezika

Tečaj angleškega in nemškega jezika ponujamo otrokom 2. starostnega obdobja. 

Tečaj angleškega jezika izvaja strokovna delavka vrtca Barbara Omerović z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja angleškega jezika Univerze Harvard v enoti Tomšičeva 2-krat tedensko. 

Tečaj nemškega jezika izvaja zunanja izvajalka Mojca Gjuro, in sicer profesorica nemškega jezika v enoti Bresternica enkrat tedensko. Tečaj nemškega jezika v enoti Tomšičeva 2-krat tedensko izvaja strokovna delavka vrtca Simona Nerat z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja nemškega jezika iz Goethe inštituta.  

Glasbena košarica

Glasbena košarica je organizirana za otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnosti izvaja zunanja izvajalka Barbara Kolarič, in sicer diplomirana kulturna animatorka, enkrat tedensko eno šolsko uro v vseh enotah vrtca.

Od koraka k poskoku in še dlje

Od koraka k poskoku in še dlje je gibalni program za predšolske otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnost izvaja strokovni delavec vrtca Primož Hönigmann, vzgojitelj predšolskih otrok in hkrati diplomiran trener rokometa. Gibalne dejavnosti potekajo 3-krat tedensko v telovadnici v enoti Tomšičeva.

HOP HOP v našem vrtcu

Hip hop je gibalni program za predšolske otroke od 4 do 6 let, ki se izvaja v enoti Kamnica in enoti Bresternica. Dejavnost izvajajo zunanji izvajalci (Rok Stegne s.p.), in sicer skupina treh profesorjev športne vzgoje. Gibalne dejavnosti potekajo enkrat tedensko v telovadnici enote Kamnica.

Tečaj smučanja

V sodelovanju s APS BRANIK organiziramo 5 dnevni tečaj smučanja za otroke, v času od 31. januarja – 4. februarja 2022. Več informacij lahko dobite tukaj.

Letovanje otrok v Punatu

Letovanje otrok v Punatu bo potekalo pod  okriljem Rdečega križa Maribor. Financirajo ga starši v sodelovanju z zdravstveno službo in Mestno občino Maribor. V kolikor se bodo na letovanje prijavili otroci Vrtca Borisa Pečeta Maribor, jih bodo spremljali strokovni delavci vrtca. 

Kadar otrok obiskuje katerokoli dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka zanj več ne prevzema odgovornosti. V času, ko se izvaja dodatna dejavnost, odgovornost za otroke prevzamejo starši oz. njeni izvajalci. 

Vse dejavnosti zunanjih izvajalcev, ko jih bodo lahko ponovno izvajali, bodo potekale v skladu z navodili MIZŠ ter priporočili NIJZ.   

Dostopnost