Projekti in stalnice v vrtcu

Stalnice vrtca

POTOBRALKA: skrb za pridobivanje in razvijanje kulture branja ter pridobivanje pozitivne izkušnje ob branju.

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA: skrb za otrokovo zdravje in življenje, ki sta v neposredni in posredni odvisnosti od njegovega in našega ravnanja z okoljem. 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK): zavedanje pomena in prednosti lokalne samooskrbe. 

ZDRAVJE V VRTCU: ustvarjanje pogojev za dobro zdravje ter krepitve sposobnosti posameznika za ohranjanje in krepitev zdravja v celotnem življenju.

Projekti vrtca

ALI SONČEK (gibalni program): obogatitev programa na področju gibanja s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami v vrtcu, ki vključujejo sodobne športne pripomočke, in za spodbujanje staršev k aktivnemu sodelovanju – poudarek je na igri in vadbi.

VARNO S SONCEM: ozavestiti in opozoriti otroke (in preko njih tudi starše) na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem UV sevanja ter vzgajati otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju

PUNČKA IZ CUNJ – posvoji punčko in reši otroka (UNICEF Slovenija): zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok proti šestim nalezljivim boleznim v državah v razvoju. 

PIKINA BRALNA ZNAČKA: skrb za pridobivanje in razvijanje kulture branja in pridobivanje pozitivne izkušanje ob branju. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA: promocija bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so dobro uveljavljeni v domovini, a ne nujno v drugih evropskih državah.

PASAVČEK: spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev.

ERASMUS »Learning to play II« – razvoj kadrov in nadaljnje usposabljanje delavcev v vrtcih v tujini – praktično usposabljanje z vključitvijo v delovni proces.

PLANTU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC: ozaveščanje o pomenu odnosa ljudi do okolja

TURIZEM IN VRTEC: spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, kasneje pa tudi značilnosti širšega okolja

ŠPORT ŠPAS: skozi prijetno druženje in igro, želimo promovirati pomen zdravja v najširšem pomenu besede ter otroke in starše spodbujati k aktivnemu preživljanju prostega časa.

 

Dostopnost