Namen Potobralke je pridobivanje in razvijanje kulture branja, saj ob literarnoestetskem branju doživljamo besedno umetnost, tako otroci kot tudi odrasli se notranje bogatimo in doživljamo lepoto jezika.

Potobralka vsebuje: torbico s knjigo, bel list, ročno lutko ter pismo za starše.

Potobralka gre na pot vsak teden. Trije otroci, si izberejo knjigo, ki jo na plakatu povežejo s svojim imenom. Potobralko odnesejo domov in je pri njih en teden. Po želji otrok ob slikah pripoveduje vsebino prebrane knjige ali tudi kaj nariše.

         

Oddelek Pri Zverjaščku

Strokovni delavki Melita in Iris

Dostopnost