VABILO – Vzgoja za zmerno uporabo ekranske tehnologije

VABILO – Vzgoja za zmerno uporabo ekranske tehnologije

Kraj in datum: Maribor, 2. 11. 2022                        

VABILO

Spoštovani starši, sodelavke/-ca,

vabimo vas na izobraževanje z naslovom

Vzgoja za zmerno uporabo ekranske tehnologije,

ki bo v sredo,  9. 11.  2022, ob 17.uri na daljavo.

Predavanje bo trajalo eno pedagoško uro.

Predaval bo dr. Mitja Muršič iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.

POMEMBNO!

Tisti, ki se boste predavanja udeležili, se prijavite do torka, 8. novembra 2022,

po e-pošti  svetovalni delavki Dominiki Vilčnik:  dominika.vilcnik@guest.arnes.si

Prijavljeni boste na svoj e-naslov dobili povezavo za zoom.

Ob prijavi ob svojem imenu navedite tudi okrajšavi imena in priimka otroka in oddelek (ali priimek vzgojiteljice), v katerega je otrok vključen.

Svetovalna delavka Dominika Vilčnik,  prof. slov. in ped.                                       Ravnateljica Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.

                                                                                                  

Rezultati vprašalnikov

Rezultati vprašalnikov

V oktobru 2020 smo staršem novincev in staršem drugih otrok razdelili vprašalnike o počutju njihovega otroka v vrtcu, o njihovih pričakovanjih in mnenjih v zvezi z informiranjem, o oblikah sodelovanja z vrtcem, kot tudi o razmišljanju o pomembnosti posamezne dejavnosti za njihove otroke. Starše smo povprašali tudi o predlogih za izboljšanje kakovosti vrtca.

Objavljamo rezultate obeh vprašalnikov:

Rezultati vprašalnika KAKOVOST za starše 2020/21

Rezultati vprašalnika KAKOVOST za starše za novo sprejetih otrok 2020/21

PRVIČ V VRTEC

PRVIČ V VRTEC

Vstop v vrtec je za otroka in njegove starše življenjska prelomnica. Otrok namreč zapušča svoje domače okolje, svoj dom. Vse, kar je spoznal, osvojil in vzljubil v svojem kratkem življenju, čemur se je privadil, kar mu je dajalo občutek varnosti, je zanj izginilo.
Mlajši kot je otrok, težje bo izrazil svoje občutke, strahove in stiske z besedami. Zato ga moramo razumeti mi – odrasli, starši in vzgojitelji. Razumeti in mu pomagati s tem, da ga ustrezno pripravimo za doživljanje in sprejemanje novega okolja ter drugih ljudi. To je pot v samostojnost. V otrokovi naravi je, da raziskuje svoje okolje, da spoznava novo, zanimivo in nenavadno, da neprestano išče izzive in se ob tem uči, ker pridobiva izkušnje. Življenje v vrtcu je zanj izziv, ki ga bo obogatil z veliko izkušnjo, in slej ko prej bo v njem užival z vsem, kar mu ta ustanova lahko nudi. Tega pa ni malo.

Kako lahko starši svojemu otroku olajšamo vstop v vrtec?

1. Da najprej sami pri sebi razčistimo s pravilnostjo naše odločitve o vključitvi otroka v vrtec.
2. Da resnično verjamemo, da je vrtec za našega otroka najboljše varstvo, medtem ko smo v službi.
3. Da ustrezno pripravimo svojega otroka.

Vrtec nam ponuja možnost postopnega uvajanja otroka v njegov oddelek. Kaj je postopno uvajanje? To je čas, ki ga lahko preživimo skupaj z otrokom v vrtcu v oddelku, kamor je vpisan.

Kaj priporočamo v času uvajanja in v prvih tednih (mesecih) obiskovanja vrtca?

1. Zelo pomembno je, da razmislimo o svojem doživljanju te spremembe: se bojimo, smo žalostni, celo obupani; nam vzgojiteljica ni všeč, nas moti prostor ipd., kajti vse te občutke bomo prenesli na svojega otroka, ki se bo temu primerno tudi odzival; mlajši kot je, težje bomo prikrili svoje razpoloženje.

2. Da smo umirjeni, z otrokom bolj nežni, potrpežljivi in razumevajoči kot ponavadi – naš otrok bo mogoče jezen, tečen, jokav, zadržan, agresiven, neprijazen, neješč … preden se bo privadil.

3. Da vsaj prvi mesec otrok brez prekinitev obiskuje vrtec.

4. Da z otrokom prihajamo v vrtec in odhajamo iz njega ob enakem času, kar mu bo dalo občutek varnosti (zaupanja v starše).

5. Da otroku ne obljubljamo, česar ne bomo mogli izpolniti, ker mu to jemlje občutek varnosti (zaupanja v starše).

KAJ LAHKO STORIMO PRED SEPTEMBROM oz. pred vstopom otroka v vrtec?

1. Zberemo kar največ informacij o vrtcu oz. enoti vrtca, v katero ga bomo vključili.
2. Z otrokom se pogovarjamo o njegovem vstopu v vrtec sproščeno, v veselem pričakovanju nečesa novega, prijetnega, zanimivega ipd.
3. Poskrbimo, da bo nekaj časa pred vstopom čimveč v stiku z vrstniki in drugimi odraslimi (da se privadi, če je večino časa samo s starši).
4. Otroka, katerega niste še nikoli pustili v varstvu pri kom drugem, pustimo za kakšno uro, dve … (po občutku) pri babici in dedku, pri kakšni teti, skratka osebi, ki jo dovolj dobro pozna.
5. Z otrokom se večkrat sprehodimo mimo vrtca in opazujmo druge otroke pri igri.
6. Pogovarjajmo se o tem, kaj počnejo, kaj se igrajo, kdo je z njimi, …
7. Načrtujmo/ pustimo si nekaj dni dopusta (če je le možno) za prve dneve v vrtcu. To je zelo pomembno!
8. V času uvajanja ne načrtujmo drugih sprememb v otrokovem življenju, kot so odvajanje od dude ali stekleničke, selitev v svojo sobo, selitev v novo stanovanje ali hišo, odvajanje od plenic ipd.
9. Če vas zelo skrbi, kako bo z otrokom, se lahko še posebej pogovorite z otrokovo vzgojiteljico (o kateri boste obveščeni v drugi polovici avgusta 2021) ali vodjo vrtca ali svetovalno delavko vrtca.

Pripravila svetovalna delavka vrtca: Dominika Vilčnik

Dostopnost