Mestna občina Maribor nas je v okviru dobrodelne akcije Skupaj podarimo nasmeh, ki se odvija v sklopu prireditev Čarobni december 2020, razveselila z donacijo. Donacija je namenjena skupinski obdaritvi otrok v posameznih enotah z nakupom didaktičnih pripomočkov, igral, iger oziroma igrač, ki bodo na voljo vsem skupinam otrok v posamezni enoti in bodo omogočala izboljšanje vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcih.

Mestni občini Maribor se iskreno zahvaljujemo.

Ravnateljica Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.

Dostopnost