Vrtec Borisa Pečeta Maribor znova odpira svoja vrata. Ob ponovni vključitvi vaših otrok v vrtec, bomo skupaj ravnali tako, da bomo v največji možni meri upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in varovali zdravje vseh otrok, staršev in zaposlenih.

Ob tem smo dolžni vsi upoštevati naslednja navodila:

 1. V vrtec pripeljite samo zdravega otroka. Če se pojavijo kakršnikoli znaki obolenj, naj otrok ostane doma. Javljanje odsotnosti bo potekalo kot običajno.
 2. Prosim, da se dosledno držite ure prihodov in odhodov otrok, kot ste zapisali ob prijavi otroka!
 3. Zadrževanje staršev oz. spremljevalcev otrok v vrtcu ni dovoljeno (zunanja igrala in peskovniki ne bodo v uporabi), zato vas prosimo, da vrtec zapustite v čim krajšem času.
 4. Komunikacija s starši bo potekala preko telefona, e-pošte ter spletne strani vrtca.
 5. Prvi dan ponovne vključitve oddajte vzgojiteljici v oddelku vašega otroka »Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec« (BREZ OMENJENE IZJAVE OTROKA ŽAL NE BOMO MOGLI SPREJETI V VRTEC)!
 6. Otroka v vrtec pripelje samo ena odrasla oseba. Če je le možno, naj bo to zmeraj ista oseba.
 7. Ob tem, ko otroka pospremite v vrtec (in ga iz vrtca odpeljete), morate upoštevati zaščitna ravnanja za preprečevanje prenosa okužbe, ki so objavljena na spletni strani vrtca, na vseh vhodih enot in na vseh oglasnih deskah oddelkov. Zaščitna ravnanja obsegajo zlasti: zagotavljanje varnostne razdalje do drugih oseb in nošenje zaščitne maske ter razkuževanje rok. Otroka poskusite čim prej urediti in pospremiti do njegovega oddelka ter zapustiti prostor. HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA STARŠE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 (.pdf datoteka)
 8. Vsa potrebna oblačila pripravite v za to namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesite v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka.
 9. V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
 10. Če mlajši otroci ne morejo zaspati brez dude ali tolažilne igračke (ninice), jo priložite v otrokovo vrečko, da bo na voljo v času počitka. O tem seznanite otrokovo vzgojiteljico.
 11. V kolikor bi se v času bivanja otroka v vrtcu pojavili kakršnikoli bolezenski znaki, vas bomo takoj obvestili. Po otroka ste dolžni priti v najkrajšem možnem času.
 12. Otroci so praviloma razporejeni v matične igralnice. Starše otrok, ki smo jih zaradi upoštevanja znižanih normativov morali razporediti v druge igralnice, bodo o tem obvestile matične vzgojiteljice.
 13. Prevzem in odhod otrok bo potekal na terasah pred igralnicami (kjer je to možno):

ENOTA KAMNICA: v vseh igralnicah (razen v igralnici MODRA SOBA) bo potekal prihod in odhod (jutranji prevzem in popoldanska predaja) otrok na terasah (za slačenje in preobuvanje v copate bo poskrbela matična vzgojiteljica), glavni vhod je namenjen samo otrokom iz MODRE SOBE (pri prihodu upoštevajte vsa zaščitna priporočila, v garderobi je lahko naenkrat prisotnih toliko staršev, da je zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja. V kolikor je v garderobi že toliko staršev, da medsebojne razdalje ni več mogoče zagotavljati, vas vljudno prosimo, da počakate zunaj). KAMNICA (ZELENA SOBA): otroke predate matični vzgojiteljici pri VHODU V IGRALNICO (nikakor ne vstopate pri vhodih v šolo)!

ENOTA BRESTERNICA: starši otroke predate matični vzgojiteljici pred matično igralnico.

ENOTA KOŠAKI: starši otroke predate matični vzgojiteljici pred matično igralnico.

ENOTA TOMŠIČEVA: starši otrok iz naslednjih skupin, predajate in prevzemate otroke na terasah: PRI PIKI NOGAVIČKI, MAČJE MESTO, PALČKI, MIŠ MAŠ. Starši otrok iz ostalih skupin predajate in prevzemate otroke pred matičnimi igralnicami oziroma pred igralnicami, v katere so vaši otroci razporejeni. Prosimo vas, da za prihod in odhod uporabite čim bližja vrata ograje vrtca skupini v katero je vključen vaš otrok in se izogibate prehajanju med skupinami po hodnikih vrtca.

V kolikor se bodo strokovne delavke naknadno odločile za sprejem in predajo otrok zunaj, vas bodo o tem obvestile.

V primeru suma na COVID-19, vas bomo o tem obvestili in ravnali v skladu Higienskimi priporočili NIJZ.

V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo počutili varno, sprejeto in sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanem ugodnih pogojev za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, bivanjem na prostem (razen igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi, jezikovnimi (pravljičnimi), naravoslovnimi in drugimi vsebinami.

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram. Umaknili bomo mehke igrače in nadomestili s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih bo mogoče čistiti.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v izvajanje kakovostne strokovne izvedbe predšolske dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čimprej umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo.

                                                                                                                                                             Ravnateljica vrtca:

                                                                                                                                Mateja BREGANT, dipl vzg. predš. otr.

Dostopnost