1. Vprašalnike je v novembru 2021 oddalo 53 staršev od 110-ih razdeljenih.

2. O pomembnosti dejavnosti v vrtcu za otrokov razvoj starši menijo, da so pomembne vse, od ponujenih pa so se opredelili takole:

 Najpomembneje za starše je otrokovo druženje z vrstniki in pridobivanje socialnih izkušenj,

sledita navajanje na samostojnost in govorni razvoj,

potem gibanje in

nazadnje prehrana in spanje.

 

 1. Pričakovanja staršev do vrtca so naslednja:
 • Da je otrok ljubljen, spoštovan in se dobro počuti – to želi največ staršev
 • Da je otrok varen, ima dovolj pozornosti in doživlja čim manj stresa
 • Da je komunikacija odprta, iskrena med delavci, otroki in starši
 • Da starši dobijo sprotne informacije
 • Da so otroci čim več zunaj, tudi ko je slabo vreme
 • Da se otrok vključi med vrstnike
 • Da otrok pridobiva na samostojnosti
 • Da otrok razvija svoje potenciale
 • Da je otrokom omogočeno čim več gibanja
 • Da je v vrtcu čim več smeha, petja, plesa
 • Da otrok ustvarja
 • Da je več dodatnih dejavnosti, kot sta lutkovno gledališče, hiša eksperimentov …
 • Da so vse enote odprte vse leto

 

April, 2022                                            Pripravila svetovalna delavka Dominika Vilčnik

Dostopnost