Razvoj jezika je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti pri predšolskem otroku. Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, dramatizacijah, izmišljanju pesmic in zgodbic, v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah itd.…

Področje jezika je povezano z vsemi drugimi področji dejavnosti v vrtcu (gibanje, matematika, umetnost, narava, družba).

Naše izhodišče za delo je bila ukrajinska ljudska pravljica, ki jo je z ilustracijami obogatila Hana Stupica. Delo smo si organizirali sistematično. Otroci so več dni zapored pozorno prisluhnili zgodbi ter nato ob ilustracijah obnavljali vsebino besedila. Ob ilustracijah so na prstke preštevali živali (matematika). Različno gibanje živali so otroci usvajali ob spremljavi malih ritmičnih inštrumentov in kasneje s plesom ob instrumentalni glasbi (gibanje in umetnost). V knjigah smo iskali živali ter jih opisovali (jezik in narava), peli pesmice (umetnost), risali vzorce na svoje rokavičke (grafomotorika). Otroci so se formirali v skupinice, kjer so med seboj sodelovali v enaki vlogi (družba). Otroci so se preizkusili v različnih vlogah živali, kostumi so vse skupaj samo še popestrili. Iz kartona ustvarili sceno ter jo pobarvali s skupnimi močmi ter pripravili vstopnice za našo dramatizacijo (umetnost, družba). Na dan predstave smo povabili vrstnike iz sosednje skupine ter se soočili s tremo, ki se je prikradla pri zadnjih vratih J. Predstavo smo za tri in pol letnike izpeljali več kot odlično in se, kot se po vsaki premieri spodobi, pogostili s piškotki.

Skupina PikePoke z Nušo in Primožem ( 3 do 4 let)

 

 

Dostopnost