Razvoj fine motorike oz. grafomotorike v prvi starostni skupini.

V tem šolskem letu je v našem vrtcu v vseh oddelkih poseben poudarek na razvoju fine motoriki oz. grafomotorike. Da bomo kasneje uspešni pri grafomotoričnih spretnostih že sedaj v oddelku Lunice ( 1 do 2 leti) pridno vadimo prstne spretnosti. Izvajamo različne dejavnosti s katerimi si razvijamo fino motoriko ( Lepljiva senzorična gosenica (lepljenje), risanje s kredo, lepljenje samolepljivih nalepk, trganje in mečkanje časopisnega papirja ipd.), izdelujemo igrače iz odpadnega in drugega materiala za razvoj pincetnega prijema(palec+kazalec), razvoj spretnosti rok in prstov, razvoj vidno-gibalne usklajenosti. Počasi je nastal kotiček za fino motoriko, katerega sproti dopolnjujemo, saj so igrače in dejavnosti vezane na razvoj fine motorike v skupini zelo priljubljene.

Oddelek: 1-2 let LUNICE
Vzgojiteljica: Nuša Štaher
Pom. vzgojiteljice: Metka Lutar

IMG_20151126_085132 IMG_20151126_093651 20151021_134222 20151023_101403 20151023_110310 20151105_091604 20151105_093650 20151105_135334 20151105_135625 20151110_105257 20151110_095958 IMG_20151118_093527 IMG_20151118_093644

Dostopnost