Starše bomo vključevali v programe in druge različne aktivnosti glede na njihove potrebe, želje in možnosti v okviru kurikula. Vabili jih bomo k sodelovanju tako, da se bodo zavedali svoje vloge pri vzgojni koncepciji vrtca v smislu:

 • aktivne in sodelovalne vloge staršev in vrtca pri spodbujanju otrokovega razvoja;
 • obojestranske odgovornosti za otrokov napredek;
 • enakomerne delitve informacij, uresničevanja ciljev in obveznosti v dobro otrokovega celovitega razvoja.

11.1  Ponudba programov za aktivno vključevanje staršev v aktivnosti otrok 

 1. vključevanje staršev v neposredne aktivnosti /delavnice/ otrok v oddelku;
 2. pikniki z družabnimi igrami;
 3. skupni izleti v naravo;
 4. sodelovanje in pomoč pri organizaciji praznovanj;
 5. dnevi odprtih vrat za starše;
 6. predstavitev delovnega mesta staršev oz. njihovega hobija;
 7. babice in dedki na obisku;
 8. skupna skrb za urejenost okolja;
 9. športni dnevi – aktivnosti za ohranjanje zdravja;
 10. sodelovanje staršev na osrednjih prireditvah vrtca;
 11. druge oblike povezovanja, ki bodo v interesu staršev, njihovih otrok in vzgojiteljic.

11.2  Pogovorne ure

Starši se bodo mesečno enkrat /vsak prvi ponedeljek v mesecu/ med 16. in 17. uro lahko udeležili pogovornih ur.

10.3  Roditeljski sestanki in predavanja za starše

Izvedeni bodo trije roditeljski sestanki v vsakem oddelku /življenje in delo otrok v oddelku, njihov napredek, individualne potrebe otrok, oblike povezovanja družin z vrtcem/.

Staršem bo ponujen pogovor z  dr. med. M. Bigcem, z naslovom  BOLAN OTROK V VRTCU in predavanje mag. Alenke Zupančič Danko z naslovom MOJ OTROK BO ŠOLAR, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Junij 2018 – sestanek za novo sprejete otroke oz. njihove starše.

 • Odhod otrok iz vrtca – slovo

Otroci oz. skupine se bodo na različne načine poslavljali iz vrtca – odvisno od dogovora vzgojiteljic/-ev s starši. Način in vsebino slovesa bo vseboval LDN posameznega oddelka.

10.5  Pomoč staršem pri stikih s strokovnimi službami

 • Center za usposabljanje govorno in slušno motenih otrok – pregled 5-6 letnih otrok
 • Povezovanje z zobozdravstveno preventivo;
 • Povezovanje z zdravstveno službo;
 • Povezovanje s Centrom za socialno delo;
 • Povezovanje s strokovno službo OŠ Gustava Šiliha.

10.6  Sklad vrtca

NALOGA: PRIDOBIVANJE DODATNIH SREDSTEV ZA IZBOLJŠAVO IN OBOGATITEV OPREME CELOTNEGA VRTCA

CILJI:

 • zagotoviti udeležencem vzgojno-izobraževalnega programa – otrokom dodatno in kvalitetnejšo ponudbo za igro in življenje v času bivanja v vrtcu,
 • omogočiti otrokom optimalno dobre pogoje, ki bodo služili podpori njihovega psihofizičnega razvoja.
Dostopnost