Spoštovani starši!

Verjetno tudi sami redno spremljate obvestila v različnih medijih, glede poteka epidemije COVID-19, ki nam je žal onemogočila izvajanje predšolske dejavnosti.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili obveščeni, da je PREDVIDEN datum ponovnega odprtja vrtca ponedeljek, 18. 5. 2020.

V okrožnici MIZŠ, ki smo jo vrtci prejeli včeraj pozno popoldne so navedene smernice glede normativov v posameznih skupinah ter napotki, kako najbolj optimalno poskrbeti tako za zagotavljanje varnega okolja in preprečevanje okužb s koronavirusom ter kako hkrati izvajati kakovostni vzgojno-izobraževalni proces.

Iz strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) smo med drugim prejeli seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi zaradi tega potrebovali posebno zaščito ter prilagoditve (v kolikor bi se starši odločili za vključitev takšnih otrok v vrtec). Gradivo najdete na spodnji povezavi:

Sklep RSK za pediatrijo (.pdf datoteka)

Ponovni vstop v vrtec bo za vse nas neke vrste »novo uvajalno obdobje«, saj se bomo morali držati določenih protokolov (t. i. HIŠNI RED bo objavljen na spletni strani vrtca), kasneje pa tudi na vseh oglasnih deskah in vstopnih točkah v vrtec.

Zaradi lažje organizacije dela vas vljudno prosimo, da nam najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 8. ure zjutraj, sporočite ali boste 18. 5. 2020 otroka pripeljali oziroma vključili v vrtec (oziroma s katerim datumom nameravate otroka vključiti v vrtec), hkrati pa nam sporočite tudi točen čas bivanja otroka v vrtcu (torej čas prihoda in odhoda otroka). Podatke potrebujemo za 14 dni, torej do 30. 5. 2020.

Prisotnost otroka lahko sporočite po elektronski pošti na uradni elektronski naslov vrtca (vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si) ali po telefonu (tel. št. 02 23 43 260, od ponedeljka 11. 5. 2020, od 7.  do 14. ure oziroma v času uradnih ur vrtca).

Otrok bo ob prihodu v vrtec potreboval izpolnjeno izjavo, ki jo najdete na naslednji povezavi: IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC (.pdf datoteka)

Starši, ki otroka NE boste pripeljali v vrtec, boste oproščeni plačila. Za otroke, ki se bodo ponovno vključili v vrtec bo pripravljen obračun v skladu z veljavno zakonodajo, od 18. 5. 2020.

Šele na osnovi zbranih podatkov bomo lahko preučili možnosti za ponovno odprtje vrtca, saj bodo v posameznih starostnih obdobjih veljali drugačni (zmanjšani) normativi.

Vse nadaljnje informacije v zvezi s ponovnim odprtjem vrtca bodo objavljene na naši spletni strani, zato vas vljudno prosim, da spremljate obvestila.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in predvsem potrpežljivost v obdobju, ki je za nami ter vas v upanju na ponovno čimprejšnje snidenje prijazno pozdravljam.

                                                                                                                                                                 Zakonita zastopnica vrtca:

                                                                                                                                                                 Mateja Bregant, dipl. vzg. predš. otr.

Dostopnost