V vrtcu Borisa Pečeta v šolskem letu 2021/22 uvajamo novo obliko sodelovanja s starši in sicer preko spletnih igralnic. Spletne igralnice omogočajo staršem večjo vključenost v dogajanje v vrtcu. Starši imajo preko spletnih igralnic dostop do aktualnih vsebin, obvestil in fotografij.

Za dostop do spletnih igralnic si morate ustvariti svoj uporabniški račun in od vzgojiteljice prejeti ključ za vstop v igralnico.

Dostop do spletnih igralnic: https://igralnice.vrtec-borisapeceta.si
Navodila za vpis staršev v spletne igralnice

Dostopnost