V sklopu EKO projekta smo v naši skupini izdelali »ZAMAŠKONJAMA« z njim bomo tekmovali v kreativnem ustvarjalnem natečaju – Od plastenk do pisala. Namen EKO projekta je v okoljevarstvenem duhu vzgajati naše najmlajše, saj so odpadki in onesnaževanje sveta vedno večji problem. V otrocih želimo vzbuditi zavedanje in skrb za naše okolje, jim priučiti navade, ki bi posledično vplivale na kvaliteto življenja.

Ker je plastika biološko nerazgradljiv material, je postalo pomemben del svetovnih prizadevanj recikliranje, kot del boja proti zmanjšanju količine plastike v toku odpadkov. Ta način nam omogoča zmanjševanje visoke stopnje onesnaževanja okolja s plastiko (približno osem milijonov metričnih ton odpadne plastike vsako leto konča v oceanih).

Recikliranje plastike vključuje taljenje plastenk od pijače, nato pa uporabo te mase za izdelavo drugih uporabnih predmetov. Odstotek reciklirane mase je nato ponovno vključen v glavni proizvodni postopek. Ta krožen postopek velja za enega izmed najbolj učinkovitih na tem področju. 

Z izdelovanjem izdelkov iz odpadne plastike in druge odpadne embalaže, izdelavo plakata, s poslušanjem vsebin ter pogovori o na temo ločevanja ter recikliranja, želimo otrokom v naši skupini priučiti navade, kako skrbeti za čisto in urejeno okolje, ki nas obdaja. Z zbiranjem zamaškov, ki jih bodo otroci prinesli v vrtec, bomo pomagali nekomu, ki potrebuje pomoč. Zamaške bomo po barvah sortirali v »ZAMAŠKONJAMA,« s tem pa utrjevali osnovne barve.

Skupina Mačje mesto z Ano in Melito

Dostopnost